Absorptionskylmaskin

Västfastigheter är den första samarbetspartnern som Skövde Värmeverk AB förser med fjärrvärme för drift av en kylanläggning. Sommaren 2008 togs en absorptionskylmaskin i drift på KSS

Fördelar med fjärrvärme för drift av en kylanläggning

  • Optimalt utnyttjande av energin från avfallsförbränningen
  • Minskat balningsbehov av sopor sommartid
  • Fjärrvärmebehovet sommartid blir större än normalt, detta medför att mer el kan produceras vid kraftvärmeverket Värmekällan
  • El producerad i ett kraftvärmeverk är positivt ur miljösynpunkt då det mesta av energin utnyttjas.
  • Elproduktion vid Värmekällan och det minskade elbehovet till kylmaskinerna på KSS innebär att mer elenergi finns tillgängligt på svenska elkraftsnätet. Elen kan exporteras till Europas elmarknad, vilket medför ett minskat koldioxidutsläpp från till exempel koleldade kraftverk i Europa.