Ackumulatortank

Behovet av fjärrvärme varierar under dygnet och veckan. Utnyttjande av en fjärrvärmeackumulator möjliggör att produktionen kan flyttas i tiden.

Till exempel kan man upprätthålla en hög värmeproduktion under natten och släppa ut den lagrade värmen under morgontoppen.

Ackumulatortanken byggdes  2004  och har  en volym på 4 500 m3 vilket motsvarande ett värmeinnehåll av ca 200 MWh.