Hög andel förnyelsebara bränslen år 2016

Förnyelsebara bränslen stod för 97,3 % av energiproduktionen under år 2016

Ett av våra miljömål är att uppnå en fjärrvärmeproduktion fri från fossila bränslen.

Diagrammet nedan avser bränslemixen för producerad energi 2016