Om Skövde Värmeverk

Skövde Värmeverk ägs till 100% av Skövde Stadhus AB. Bolagets uppdrag är att producera miljövänlig el och fjärrvärme i Skövde kommun

Bolaget bildades 1 juli 2003 efter beslut i kommunfullmäktige och leds av en styrelse bestående av fem förtroendevalda,två representanter för näringslivet samt en personalrepresentant.

Blden ovan visar  Skövde Värmeverks styrelse, Anders Jonsson, Pär Bönnestig, Evamarie Lundahl, Philip Segell, Per-Erik Gustafsson, Maria Karlsson samt Michael Thorsell. På bilden saknas  Maria Renner.

Uppgifter om ledamöter, ombud och revisor i Skövde Värmeverk AB valda av kommun finner till höger.

Mer information om Skövde Värmeverk AB finns att läsa i årsredovisningen 2016