Skolmaterial

Skövde Värmeverk medverkar till skolbarnens miljöutbildning och en hållbar utveckling. Natur & Miljöboken är ett aktuellt, roligt och pedagogiskt läromedel inom miljö och hållbar utveckling. Läromedelsserien består av t re steg och är avsedd för grundskolans skolår 4 till 6.

Materialet delas ut kostnadsfritt till skolorna i Skövde , tack vare ett samarbete med lokala företag, kommun och NaturMiljöpärmens förlag.

Vill du läsa mer om Natur  & Miljöpärmen som finner du länen till höger.