Vindkraft

Tisdagen den 6:e september 2011, invigde Skövde Värmeverk sitt första vindkraftverk. Verket tillhör vindkraftparken Horshaga i Skara kommun.

Skövde Värmeverk har förvärvat ett vindkraftverk i vindkraftparken Horshaga i Skara kommun. Vindkraftparken består av två vindkraftverk på en effekt av 2MW vardera. Detta ger att vindkraftsparken beräknas producera omkring 11 GWh el, vilket motsvarar hushållsel till ca 2200 hushåll. 

Skövde Värmeverk AB är ett av Skövde kommun helägt kommunalt bolag. Bolaget producerar fjärrvärme och el i Skövde. För miljövänlig energiproduktion får bolaget även äga anläggningar utanför Skövde kommun. Genom att producera miljövänlig vindkraftsel bidrar Skövde Värmeverk till att ytterligare reducera utsläpp av växthusgaser.

Det andra verket i vindkraftsparken ägs av Jula Logistics AB, Wassen i Skara AB, Thomas Andersson Holding AB i Stenstorp, Per Magnusson, Axvall samt Fjärrvind AB. Fjärrvind AB ägs av personalen vid Skövde Värmeverk AB.

Fakta:

Vindkraftverket är ett Enercon E-82. Tyska Enercon har levererat vindkraftverken och totalentreprenör har Agrivind AB i Skövde varit.

Navhöjden är 108m och rotordiametern 82m.

Vindkraftverket har en effekt på 2MW och beräknad produktion är 5500 MWh per år.

Investering: ca 35 miljoner per vindkraftverk

Markägare: Anders Wassén, Horshaga Skara