Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd samt vägledning i frågor som rör energimarknaden

Bakgrunden till Konsumenternas enrgimarknadsbyrå är en överenskommelse mellan Konsumentverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och branschföreningarna Energigas Sverige, Svensk Energi samt Svensk Fjärrvärme.

Överenskommelsen innebär att konsumenter av fjärrvärme och gas ska kunna få råd och upplysningar utan kostnad genom att kontakta Konsumenternas energimarknadsbyrå eller besöka konsumenternas hemsida. Länk till energimarknadsbyrån finner du till höger.