Fjärrvärmetaxa för olika kundkategorier

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme hittar du här nedan. Normalprislistor från 2017-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Kundkategori småhus

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år, kr

varav under året fast del,  kr varav under året rörlig del, kr
15 000 kWh 10906 3125 7781
20 000 kWh 13500 3125 10375
30 000 kWh 18688 3125 15562
40 000 kWh 23875

3125

20750

 

Kundkategori flerbostadhus samt samfälligheter

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad per år, kr

 

varav under året fast del, kr varav under året rörliga del, kr
80 MWh 53169 11150

42019

193 MWh 125569 25450 100119
500 MWh 319876 60500 259376
1 000 MWh

636000

117250

518750

 

Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år, kr varav under året fast del, kr varav under året rörlig del, kr
80 MWh 56194 14175 42019
193 MWh 132619 32500 100119
500 MWh 335625 76250 259376
1 000 MWh 665250 146500 518750