Fjärrvärmetaxa

Taxor för leverans av fjärrvärme från Skövde Värmeverk.

Gäller från och med den 1 januari 2017 

Alt

 nr

Gällande

Fast kostnad

kr/år

exklusive moms

Effektkostnad

kr/kW

exklusive moms

Energikostnad

kr/MWh

exklusive moms

 

S

En- och

tvåbostadshus

 

 

2500

 

--------

 

 

415

1 < 100 kW 1 000 220 415
2 100-499 kW 3 000 200 415
3 500-1999 kW 11 000 180 415

 

Taxealternativet 1, 2, 3 väljs beroende på debiteringsgrundande effekten. Den debiteringsgrundande effekten beräknas utifrån föregående års energiförbrukning.

Anslutningsavgift utgår endast för en- och tvåbostadshus.

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme är antagna av Skövde Värmeverk. De allmänna avtalsvillkor finns att läsa till höger under tjänster&information.

Tillämplingsbestämmelser om leveransgränser, årliga avgifter och kontrakt se Skövde Värmeverks prislista som du finner i sin helhet till höger.