Nils Holgerssons undersökning 2016

Vid en jämförelse av  fjärrvärmepriser mellan Sveriges fjärrvärmeleverantörer kommer Skövde Värmeverk på en hedrande 7:e plats i Sverige.

Nils Holgersson fjärrvärmepriser 2016

 

Sedan 20 år tillbaka ger årligen Avgiftsgruppen, med representanter från HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". I denna redovisas bland annat de kostnadsskillnader som föreligger mellan olika kommuner.

Ett flerbostadshus (15 lägenheter ) har "förflyttats" runt i Sverige och kostnaderna för el, vatten och avlopp, renhållning och uppvärmning(fjärrvärme) har jämförts.

Vill du läsa mer om avgiftsundersökningen så hittar du länken till "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" till höger.

Det låga fjärrvärmepriset är en av orsakerna till att Skövde totalt, dvs när man tittar på alla nyttigheterna  på en hedrande 6:e plats

Nils Holgersson total undersökning 2016