Fjärrvärmenät i Skövde

Skövde värmeverk har ett ca 15 mil långt fjärrvärmenät som finns i Skövde tätort, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidan.

Hälften av våra abonnenter är småhus och resten är fördelat på industrier, flerbostadshus, lokaler och offentlig förvaltning. De största kunderna är Volvo Powertrain, Volvo Cars, Skövde Garnison, Västfastigheter (Kärnsjukhuset), Skövdebostäder samt Skövde kommun.

Du finner mer information om nätet i de olika delarna av Skövde kommun under respektive flik åt vänster. Information om vår avfallsanläggning, Värmekällan samt Lövängsverket där vi eldar biobränsle finner du under menyraden.