Grönt vatten i fjärrvärmeledningarna

Fjärrvärmevattnet i fjärrvärmenätet färgas grönt

Vi vill kvalitetssäkra leveransen av fjärrvärme, då eventuellt läckage kan åtgärdas snabbare med hjälp av synligare vatten från läcka. Vid läckage från en fjärrvärmeledning sprids det gröna vattnet till regnvatten, dricksvatten och grundvatten, vilket man vill undvika. Detta påverkar inte på något sätt miljön eller en persons hälsa.

Den gröna färgen som tillsätts är det rena färgämnet Pyranin (pyrentrisulfonsyra). Pyranin är FDA-godkänt vilket menas med att det är livsmedelklassat, och påverkar inte vattnets kemi. Idag används det redan i hygienartiklar så som tvål, tvättmedel och shampoo. På grund av att Pyranin är flourescerande hittar man enkelt läckan utomhus i dagvattenbrunnar eller vattensamlingar genom användning av en UV-lampa. Inomhus färgas varmvattnet i bostaden grönt vid eventuell läcka. Detta är inget farligt, då man fortfarande kan duscha, tvätta och diska med vattnet utan att det missfärgar eller förstör något. Dock ska man undvika att använda det gröna vattnet vid matlagning eftersom det gröna vattnet är fjärrvärmevatten. Dessutom är det rekommenderat att inte använda varmt vatten vid matlagning.

Metoden att färga fjärrvärmevattnet grönt är väl etablerat i städer runt om i Sverige. Det började användas redan vid 80-talet och har visat på goda resultat. Idag är det ett flertal städer som använder sig av detta system, bland annat Skara, Borlänge, Norrtälje, Nässjö och Kalmar

Vi färgar även fjärrvärmevattnet Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Tidan.