Tidan

20 fastigheter i Tidan anslutna till fjärrvärmenätet.

Skövde Värmeverk byggde under år 2011 en panncentral, vilken är placerad uppe vid gamla "yllefabriken" i Tiden samt tillhörande fjärrvärmenät.

Bakgrunden är att minska miljöpåverkan genom att gå från oljebaserad värmeproduktion till biobränslebaserad uppvärmning. En ökad använding av förnyelsebar energi innebär att utsläppen av koldioxid kommer att minska kraftigt

Panncentralen består av en pelletseldad panna samt en reserv och spetslastanläggning som eldar olja.

Fjärrvärmenätet byggdes från panncentralen förbi vårdcentral, äldreboende, förskola och sedan vidare bort mot skolan.  En annan fjärrvärmestam går ner förbi flerbostadshusen mot Stationsgatan. 

Till fjärrvärmenätet i Tidan är ca 20 stycken fastigheter anslutna.