Timmersdala

År 2008 byggdes ett nytt fjärrvärmenät med tillhörande panncentral i Timmersdala

 Bakgrunden till projektet var att ersätta värmeproduktionen som sker i flera oljeeldade pannor med ett miljövänligare uppvärmningsalternativ. Anläggningen ger att den oljebaserade värmeproduktionen kommer att minska till förmån för biobränslebaserad. En ökad användning av förnyelsebar energi innebär att utsläppen av koldioxid kommer att minska kraftigt, vilket medför att bidraget till växthuseffekten från Timmersdala kommer att minska.

I Timmersdala är ca 60 fastigheter ansluta till nätet. Abonnenterna består bl.a. skola, äldreboende, industri, flerbostadshus samt villor

 Panncentralen

Panncentralen består av en biobränsleeldad anläggning samt en oljepanna som spets- och reservanläggning. Biobränslepannan eldas med träpellets med en tillförd effekt av 1.800 kW. Oljepannan har en effekt på 2.000kW. 

Leverantör är  TPS Termiska processer AB, Örnsköldsvik.

Fjärrvärmenätet

Etapp I i fjärrvärmeutbyggnaden sträcker sig från panncentralen(Bäckedalsvägen) via Långgatan, Mariestadsvägen, förbi äldreboendet och skolan och sedan vidare Skolgatan och Torggatan. 

Etapp I av fjärrvärmenätet är 1.350 meter.

Kulvertmaterialet är stålkulvert i huvudstammarna och i serviserna pex(polyetenslang).

Konstruktionsdata: Temperatur: 91C och tryck 6 bar.

Leverantörer:

Material. Star-Pipe

Markentreprenör: NCC

Svetsarbeten: Radiator