Skövde tätort

Fjärrvärmenätet i Skövde tätort sträcker sig från Södra Ryd i norr till Hentorp i söder, Trädgårdsstaden i öster och Karlsro-området i väster. Längs nätet finns ett antal produktionsanläggningar.

Huvudanläggningarna är avfallsförbrukningen på Timboholm, Värmekällan samt Lövängsverket i Ryd som eldas med flis. Lövängsverket tas i drift när värmeproduktionen vid Värmekällan inte räcker till.

Produktionsanläggningar finns även inne på Volvo där vi eldar bioolja samt fossil olja, Vi har även spets och reservanläggningar på Lönnen(Badhusgatan) samt P4(Skövde Garnison). Spetsanläggningarna är oljepannor