Skultorp

Fjärrvärmen i Skultorp är till 100% förnybar!

I Skultorp sker produktionen med biobränlse, träbriketter. Här finns även en oljepanna för reserv- och spetslast.

Under hösten 2012 utökades anläggningen i Skultorp med ytterligare en brikettpanna vilket innebär att fjärrvärmen i Skultorp nu baseras helt på förnybart biobränsle

Skövde Värmeverk har ca 130 kunder i Skultorp, bland annat Skövde kommuns fastigheter, Norra Kyrketorps kyrka, ett antal flerbostadshus samt några industrilokaler.