Felanmälan

Akuta haverier

Vid akuta haverier på fjärrvärmeledningar i gatu- och parkmark kontakta 0500-49 97 00.

Saknas värme eller varmvatten?

Titta på Skövde Värmeverks startsida där vi informerar om planerade och akuta avstängningar.

Skövde Värmeverk har ingen serviceorganisation och kan därför inte utföra service samt åtgärda fel som uppstår i fastighetens anläggning. Fastighetens anläggning börjar normalt vid avstängningsventilerna innanför fastighetens grundmur.

Det som Värmeverket felsöker inne i fastigheten är värmemätaren. Vid misstanke om fel på värmemätaren kontakta Maria Karlsson.

Vid problem med fastighetens anläggning kontakta VVS-entreprenör.