Vad är fjärrvärme?

Vad är fjärrvärme?

Med fjärrvärme får du ett ekonomiskt, driftsäkert, miljövänligt, utrymmessnålt och nästan underhållsfritt värmesystem.

Fjärrvärme är ett slutet kretslopp som bygger på att värmen levereras från en central anläggning istället för att varje fastighet har en egen värmekälla.

Processen är enkel då det handlar om vatten som värms upp i ett värmeverk för att sedan pumpas ut i ett nedgrävt rörsystem till de anslutna fastigheterna. När vattnet kommer fram till fastigheten så värmer det fastighetens eget vattenledningssystem via en värmeväxlare. Vattnet i fjärrvärmenätet kommer alltså inte i kontakt med det vatten som cirkulerar i elementen, i fastigheten eller det tappvarmvatten du använder. Det kylda fjärrvärmevattnet pumpas ut i nätet för att åter igen gå igenom samma process.

Vattnet som transporteras från värmeverket till fastigheterna är mellan 70 och 120 grader. För att kunna värma fjärrvärmevattnet till dessa temperaturer används olika bränslen, mestadels förnybar och återvunnen energi. För mer information om Skövde Värmeverks bränslen, se fliken "våra fjärrvärmenät" och "miljö".

Ett fjärrvärmenät med lång livslängd och som klarar kraven på driftsäkerhet medför stora kostnader. Beroende på dimensioner och lokala förhållanden kan en kostnad per meter ledning variera från 2000 till 12 000 kronor. Ett välbyggt fjärrvärmenät kan ha en lång livslängd, och det satsas därför i uppbyggnad på att kvalitetssäkra näten.