Bränslemix 2016

Skövde Värmeverks miljömål - öka andelen förnybar energi i fjärrvärmeproduktionen

Ett av våra miljömål är att uppnå en fjärrvärmeproduktion fri från fossila bränslen.

Diagrammet nedan avser bränslemixen för producerad energi 2016