Miljöcertifiering ISO 14001

Skövde Värmeverk är sedan 2010 certifierat enligt ISO 14001 för produktion av fjärrvärme och el baserat på biobränsle och avfall samt distribution och försäljning av fjärrvärme.

Sedan november 2010 är Skövde Värmeverk AB miljöcertifierat enligt ISO 14001.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för företag och verksamheter som vill bedriva ett strukturerat miljöarbete.  Det består av planering, processer, resurser och dokumentation som ska hjälpa till att nå våra mål, leva upp till miljörelaterade lagkrav och minska företagets miljöpåverkan.

För att få behålla certifkatet krävs ständig förbättring. En oberoende part kontrollerar detta vid årliga revisioner.

Under år 2013 genomgick bolaget en omcertifieringsrevision av ledningssystemet vilket ledd till att miljöcertifikatet förnyades. Miljöcertifikatet är giltigt i tre år.

Vårt certifikat finner du till höger.