Miljömål

Skövde Värmeverks Miljömål

  • Ansluta flera abonnenter till fjärrvärmenäten
  • Hög tillgänglighet på pannorna på Värmekällan och Lövängsverket
  • Minimera läckor på fjärrvärmenätet