Bra miljöval

Skövde Värmeverk AB har erhållit en licens för Värmeenergi märkt med Bra Miljöval.

Skövde Värmeverk Ab har erhållit licens för Värmeenergi märkt med Bra Miljöval.

Licensen omfattar från och med 2017-01-01 leveransen av fjärrvärme i Sköde tätortsnät från följande produktionskällor

  • Block 4 - biobränsle eldad kraftvärmeverk
  • Lövängesverket biobränsle eldad värmeverk
  • VC3 bioolja

 

Skövde Värmeverk har visat avtal med leverantör för FCS-märkt bränsle motsvarande 10 GWh.

Du läsa mer om Bra miljöval gå då till Naturskyddsföreningens hemsida, se höger kanten

 

Är du íntresserad av att köpa fjärrvärme märkt med bra miljöval så vänd er till oss så berättar vi mer om detta.