Fjärrvärme och solel - oslagbar kombination

Skövde Värmeverk har deltagit i ett projekt som studerat kombinationen Fjärrvärme och solel. Projektet har utförts tillsammans med Mölndal Energi och Borås Energi och miljö

Vår energiförsörjning baseras till största delen på solen. Solpaneler, bioenergi, vattenkraft och vindkraft är exempel på olika tekniker för att utnyttja energi från solen.

Inget av dessa alternativ kan ensamt lösa energiförsörjningen, men genom att låta dem samverka blir vinsterna betydande för både samhället och miljön.

El från solen och fjärrvärme från bioenergi utgör en kombination som utnyttjar solergin till fullo och samtidigt kan stabilisera och komplettera energisystemet.

Vilken nytta denna kombination skulle göra i Skövde redovisas i rapporten Fjärrvärme och solel - en oslagbar kombination

Rapporten finner du till höger.