Klimatbokslut 2016

Skövde Värmeverks verksamhet minskar klimatpåverkan!

Skövde Värmeverk arbetar aktivt med klimatfrågan. Men hur stor är egentligen vår klimatpåverkan.

  

 

Med hjälp av ett utökat klimatbokslut kan man identifiera var klimatpåverkan finns, hur den har förändrats genom åren men också var man bör sätt in framtida åtgärder för att ytterligare minska på klimatpåverkan. Ett utökat klimatbokslut presneterar inte bara de utsläpp som företaget ger upphov till utan också de utsläpp somundviks i samhället på grund av företagets verksamhet.

Detta innebär bland annat att man beräknar nyttan av att ersätta alternativ energiproduktion. För ett energiföretag ger företagets produkter(el- och värmeproduktion, återvinning,mm) ofta en stor klimatnytta i samhället.

Konsultföretaget Profu har presenterat Skövde Värmeverks klimatobokslut., år 2016