Block 4 - nytt bioeldat kraftvärmeverk

Nästa steg in i framtidens fjärrvärme!

Block 4 är Skövdes största miljösatsning, en investering på 376 miljoner kronor.

När den nya anläggningen stod klar hösten 2016 blev fjärrvärmproduktionen helt fri från fossila bränslen - ett stort steg mot det hållbara samhället.

Med förnybar el bidrar vi till en lokal och miljövänlig elproduktion, samtidigt som det har kopplingar ut i Europa. Med vårt bidrag till förnybar el kan vi minska fossil elproduktion någon annanstans.

I anläggningen tar vi vara på restprodukter från skogsindustrin i närområdet såsom flis, bark, grenar och kvistar. Med ett kraftvärmeverk kan vi utnyttja 90% av det bränslet. Med block 4 igång kommer vi minska CO2-utsläppen med ca 11 795 ton per år.